Planogram

Oprášime a privedieme k životu predajnú plochu. Plánovať sa v prípade tovaru naozaj oplatí. Navrhneme celkové rozloženie regálov a tovarov na ploche, ktoré vyhovuje priestorovej dispozícií a zámeru značky. Zároveň vytvoríme atraktívne a „horúce“ miesta predaja.

Nájsť rovnováhu medzi množstvom tovaru, jeho výberom, správnym vystavením a označením je naša práca. Ponúkame správne rozloženie a označenie tovaru na predajnej ploche s ohľadom na jej efektívne využitie a pretavenie úsilia do tržieb. Usporiadanie zariadenia, nábytku, regálov, vitrín podporuje tok zákazníkov po predajni, uľahčuje orientáciu a zviditeľňuje tovar. Vytvára tak zákazníkovi príjemné nákupné prostredie. Dobre vystavený tovar sa predáva sám a je to akoby tichý predavač, ktorého neplatíte.