Mystery shopping

Nie vždy je ľahké získať spätnú väzbu o tom, ako vaša prevádzka so službami, predajňa, či obchod reálne funguje. Pre efektívne fungovanie predajne a vylepšenie je nevyhnutné poznať ako vnímajú práve zákazníci nakupovanie u vás.

Sú naozaj všetky nastavené nástroje a pravidlá úspešného predaja aj fungujúce v praxi? Čiže či pracujú pre obchodníka a zákazník na ne reaguje v podobe pravidelných nákupov. Ak sa chcete dozvedieť z nezainteresovaného zdroja ako prebieha komunikácia so zákazníkom vo vašej prevádzke, ponúkame vám spätnú väzbu za pomoci mystery shoppingu. Náš tím v podobe fiktívnych nakujúcich overí stav služieb podľa vopred dohodnutých kritérií.