Konzultácie a poradenstvo

Vieme vám poradiť ako lepšie predávať. Vizuálny Merchandising uplatňuje neobmedzené množstvo kreatívnych nástrojov podpory predaja v ktorejkoľvek retail oblasti.

Pracujeme v súlade so stratégiou, ktorú má značka určenú. A tú prenesieme do rozloženia tovaru na predajnej ploche,  do vzhľadu jednotlivých prezentačných plôch s predajným odkazom na zákazníka. Navrhneme koncept, ktorý oživí predajnú plochu.

Kontaktujte nás už dnes s Vašim požiadavkami.