Koncept predaja

Koncept predaja kopíruje stratégiu značky a zviditeľňuje marketingové kampane na predajni. Zvolený koncept predaja je úzko spätý s výberom zariadenia a vybavenia predajne, ako i formou obsluhy zákazníka.

Základom úspechu je jednoznačne si definovať základné ciele a plánovať. Čo a ako ideme predávať? Kto je váš zákazník? Ako bude u vás prebiehať nákupný proces? Ako budete prezentovať novinky a pod. Pomocou vhodného zariadenia a vybavenia predajne a aplikovaných princípov podpory cez Vizuálny Merchandising dosiahnete, že produkty sú efektívne vystavené a pre zákazníka viditeľné. Predajňa sa má pravidelne meniť a zmenami rozloženia tovaru reagovať na plánované marketingové kampane.