Dizajn predajne

Zamýšľate sa nad otvorením novej predajne, alebo potrebujete oživiť existujúcu prevádzku? Vieme ako preniesť vašu víziu na predajnú plochu. Je to umenie pretaviť identitu značky a marketing na predajnú plochu.

Ponúkame vám služby návrhu dizajnu predajne a poradenstva Vizuálny Merchansiding, ktoré privedie k životu váš nápad alebo sen. Po konzultácií vám vypracujeme 3D vizualizáciu nových, či existujúcich obchodných priestorov. Zakomponovanie princípov Visual Merchandising do dizajnu predajne, je začiatok odkiaľ treba začať uvažovať o celej obchodnej koncepcií predajne. Zároveň zabezpečí, že každý produkt má svoje miesto na predajnej ploche a je viditeľný pre zákazníka. Pomôžeme vám zodpovedať na otázky, čo má predajná plocha spĺňať. Ako budete pracovať so sortimentom a ako budete zákazníkov zabávať a motivovať k nákupu. Myslíme hlavne na to, že predajňa je obchodná plocha, ktorá má predávať a podporovať odkaz a imidž značky.

Dizajn predajne má byť od začiatku jedinečný, pútavý a originálny. Zároveň má byť rýchlo pochopený. Spolu s tovarom, ktorý predajňa predáva má obsahovať všetky aktívne a pasívne nástroje podpory predaja.

Dizajn predajne má už v návrhu zohľadňovať požiadavky na prezentáciu tovaru obmieňaného v pravidelných a plánovaných obdobiach. Základom úspechu je mať určenú aspoň základnú stratégiu. Zohľadnením definovanej predstavy, aký dôraz kladiete na vizuálny predaj a prezentáciu, vymyslíme stratégie, ktoré sú kreatívne a prispôsobujú sa potrebám vášho podnikania.

Poradíme vám ako ďalej pracovať s tovarom, aby sa predával. Návrh predajne zahŕňa celkové rozloženie regálov, gondol, výber farieb a textúr povrchov, osvetlenia, definovanie dôležitých plôch predaja. Zákazníci vždy ocenia pekný a originálny priestor. Nielen že sa budú cítiť ako súčasť niečoho výnimočného, ale predajňa sa rýchlo stane predmetom ich rozhovorov. To je pre každého obchodníka výborná správa a zároveň lacný a najlepší marketingový nástroj.