Viete ako efektívnejšie predávať?

Súčasný prístup k efektívnemu predaju výrazne naznačuje, že nestačí mať len dostatok tovaru na predajni. Omnoho dôležitejšie je vedieť s ním efektívne pracovať. Ide o akýsi spôsob neverbálnej komunikácie so zákazníkom cez vizuálne a podprahové vnímanie predajného miesta, ako dokonale ladiaceho celku.

Zvládnúť úspešný predaj na predajnej ploche si vyžaduje používanie veľa nástrojov, ktoré treba pretaviť do každodennej práce na ploche danej prevádzky. Na zvládnutie úspešného predaja je nevyhnutné pracovať s nástrojmi Vizuálneho Mrerchandisigu (ďalej skratka ako VM).

VM poskytuje všetky dôležité nástroje podpory predaja, ktoré pomáhajú upútať na tovar, službu. Takýmito nástrojmi sú napríklad osvetlenie, dizajn a farby, vôňa, hudba, komunikácia cez informačné plagáty a digitálne technológie, ako poriadok a prehľad na predajni. Pracujte na zábave pre zákazníka, iba tak ho zdržíte v predajni. Tovar treba ukazovať a prezentovať tak, aby sme vytvorili vzťah k nemu. To znamená, že zákazník si nekupuje iba tovar samotný. Kupuje si pocit a úžitok, ktorý z tovaru/produktu bude mať. V prvom rade zákazník musí chcieť vstúpiť do obchodu (kreatívny výklad). Po vstupe ho musíte zdržať a poskytnúť mu veľa zábavy, rozptýlenia a tipov na nákup. Správne smerovať celý nákupný proces, ktorý je pozitívne ukončený nákupom samotným. V ideálnom prípade si získate zákazníka, ktorý sa opäť rád vráti.